Baggrundshistorie

William Walczak er død. Han brugte den sidste del af sit liv til et forsøg på at opklare, hvorfor familiens skæbne er gået, som den er, og han var på sporet. Han vidste dog også, at ”noget” stræbte ham efter livet, og derfor lavede han et testamente, som han håbede ville sikre opklaringen af mysteriet. Han havde i forvejen lavet grundig research omkring sin families historie, og vidste derfor, at flere af spillere er fjernt beslægtet med ham. Han testamenterer derfor næsten hele sin formue til de fire spillere, såfremt de opfylder visse klausuler i testamentet.
Familiens historie er lang og tragisk. Jarek, Williams far, var meget ambitiøs, og han indlader sig med en heks, der fortæller ham, mod visse ydelser, hvor der ligger en hellig sten begravet inde i Chicago. Han køber grunden og fragter stenen til et forladt hus i udkanten af byen, hvor han gemmer den i kælderen. Stenen er faktisk et gammelt mayansk alter, der blev brugt til blodofringer, og til at kontakte og fremmane underverdenens dæmoner. Jarek lærer af heksen, hvordan han skal kontakte dem, men dertil skulle han bruge blod. Først bruger han lidt af sit eget, dernæst en hund, og han bliver langsomt mere og mere påvirket, og får mere og mere indsigt. Efter et stykke tid laver han sin første store forbrydelse – han bortfører en kvinde fra den nærliggende større by, som han ofrer, for at hans forhadte far skal dø, og så han selv kan overtage firmaet. Han bruger den indsigt, og de kræfter han får, til at øge familiens velstand betragteligt, men prisen er forfærdelig. De kræfter der gemmer sig i stenen bliver stærkere og stærkere, og når han ikke adlyder, sker der tragiske ulykker, mens hvis han beder om noget, og gør som ”stemmerne” ønsker, går det godt for firmaet, og han stiger i anseelse i Chicago og andre steder.
Til sidst er Jareks indflydelse stor, men han dør, dog ikke før hele byen, og især hans familie er blevet ekstremt påvirket af dæmonerne. Da han endeligt dør, er hans yngste barnebarn besat af en af dæmonerne, hans kone har begået selvmord og hans ældste søn er drevet fra hans hjem. Jarek bliver dræbt efter han søger op til heksen. Han har allerede ofret mange og meget, men på sine ældre dage er han begyndt at føle skyld. Heksen, Jareks hemmelige søn og Jarek kommer i en konfrontation, og de dræber ham i hvad der ligner en bilulykke på vej hjem fra familiens jagthytte.
William bliver den nye chef, men firmaet begynder hurtigt at skrante. William bliver tvunget til at sælge fabrikken, før hele hans formue er forsvundet. Imidlertid udøver stenen stadigvæk ret subtilt sin indflydelse på byen, men har ikke samme magt, da ingen ud over Jakob, rent faktisk har indgået en pagt med dem. Byen forfalder, og Williams kone bliver langsomt sindssyg, og hans søn forsvinder sporløst. William vender sig ind imod sig selv, men han er overbevist om, at der er et eller andet galt. Han beder til gud, men finder ingen lindring eller svar. Som tiden går, undrer han sig mere og mere og han bliver han overbevist, at noget er forkert. Et års tid før hans datter løber væk, begynder at grave i familiens historie, men han er ikke nogen ekspert til at undersøge den slags. William begynder at få mareridt omkring hans søn, han opdager hvor mange der er forsvundet fra området gennem årene, og han bliver småparanoid, og tror med rette, at hvis han graver for dybt, bliver det hans død. Derfor laver han en plan for, hvordan hans skal få fjernet, hvad han tror, er en forbandelse fra sin familie. Det er her spillerne kommer ind i billedet. Spillerne har alle en forbindelse til Walczak familien og bliver derfor i al hemmelighed indskrevet i testamentet.
William dør i en ulykke forårsaget af sin egen fortabte søns mareridt, der driver ham ned til søen, og ud i en båd på en tåget, sort og kold nat. William har en lammelse i den ene arm og kan ikke rigtigt svømme. Han drukner og bliver fundet skyllet op på søbredden den efterfølgende dag. Her starter spillet.

**Stenen: **
Stenen er et 2000 år gammelt mayansk alter, der blev brugt til at kontakte og ofre til underverdenens (Xibalba) dæmoner/guder. Alteret forsvandt i en tempelby i junglen, da den Mayaske civilisation gik til grunde omkring år 1000. Stenen blev genfundet af et hold okkultister og åndemaner fra Chicago, der havde hørt om den forbudte tempelby, der var tabu i regionen, fordi man sagde, at der boede onde onder på stedet. I 1885 tager de den i al hemmelighed med til Chicago, da de med rette frygter, at en rivaliserende kult i Chicago skal tage stenen fra dem. En kult der faktisk er styret af en Circle of the Crone vampyr. Kultens medlemmer gemmer stenen, hvor Jarek finder den, men deres fjender er fulgt efter, og selvom de ofrer et par stykker for at få noget ekstra slagkraft, bukker de langsomt under. Da vampyren får fat i det næst sidste medlem, lykkes det ikke at få ham til at tale, da det lykkes den del af en dæmon der bor i ham, at dræbe ”sig selv” inden. Det sidste medlem af kulten flygter ud i skoven, og går så at sige under jorden. Dette medlem er heksen Irena, der giver Jarek den information han skal bruge til at åbne for kontakten til Xibalba.

Stenens kræfter:
Stenen fungerer som et anker, fokus og bindeled mellem åndeverdenen – eller måske den mayanske underverden – og vores verden. Jo flere ofrer den modtager, jo mere magt får de ”ånder” der er blevet draget til den over deres omgivelser. Der bor ikke som sådan en eller flere dæmoner i stenen, men via stenen kan de påvirke omgivelserne i den virkelige verden. Ånderne er dog afhængige af en vært, hvis de skal bevæge sig frit i den virkelige verden, og det får de primært ved enten at en person ofrer sig frivilligt, eller hvis et mentalt svagt væsen kommer i kontakt med stenen. Ånderne påvirker mennesker ved en blanding af hjælp, trusler og hævn. I starten vil de hjælpe frivilligt, men langsomt vil de kræve mere og mere, for at give den hjælp, som deres vært afhænger af.
Rent teknisk, kan den dæmon, der ridder på en person, give ham ”skygge dots” i forskellige evner eller helt særlige evner. Hvis man er villig til at opfylde flere af dens krav, og hvis man bruger tid på at lære de evner de har at tilbyde. De blatante af dem involverer skygger, mørke, drømme og blod, men de er faktisk også i stand til at gøre folk uheldige eller heldige, hvis de ønsker det – en forbandelse eller velsignelse om du vil.
Dæmonerne kan have en stærk indflydelse på folks sind, og kan, hvis de får tid til det gøre folk mere eller mindre sindssyge. De har de brugt flere gange i Cedar Grove, bl.a. på Williams kone. Det er dog ikke et ”værktøj” med et sikkert udfald, og derfor er det ikke altid lige effektivt.
I takt med, at der bliver ofret mere og mere blod på et sted, jo mere magt får stenen over sine omgivelser, og i Cedar Grove, betyder det at stenen er i stand til at påvirke hele byen til en vis grad, villaen en hel del, og området lige omkring stedet, hvor den ligger begravet ret markant.
De mange års tilstedeværelse har også haft den effekt, at gården hvor stenen er gemt, er delvist trukket ind i åndernes verden, i et skyggeland fyldt med tåge, og samtidigt har de bl.a. brugt deres magt til at sløre stedet. Det fungerer ved, at folks sind bliver påvirket til ikke at tænke på det hus, hvor stenen ligger begravet. Det er også grunden til, at Steven og stenen aldrig er blevet fundet.
Da de fleste har forskellig Willpower, betyder det også, at de bliver påvirket forskelligt af at være i Cedar Grove. 5+ i Willpower, betyder at dæmonerne ikke som udgangspunkt vil forsøge at påvirke dem, medmindre de er en trussel. Mens personer med Willpower 3 nemt bliver mentalt påvirket af stedets melankoli. Deres drømme bliver urolige osv. også fordi, at Steven lurer på kanten af drømmenes verden, hvor han kan lokke folk ud i nærheden af huset, hvor han kan kidnappe dem og ofre dem, og drikke deres blod. Det har haft den konsekvens, at fire personer ud over Steven er forsvundet fra byen siden 1984.

Baggrundshistorien – sand og uden omsvøb

**Familiens Tidlige Historie: **
Familien Walczak kom til USA i 1887 som tysk/polske immigranter, faderen havde jødisk blod i årene, men de var kristne protestanter. De slog sig ned i Chicago området, hvor Williams tipoldefar arbejder inden for tømmerbranchen. I 1877 grundlægger han tømmerforretningen Walczak Timber, der forarbejder og videresælger træ fra skovene i Illinois og Wisconsin. Williams oldefar fortsætter forretningen, og udvider bl.a. ved at opkøbe større skovområder i Wisconsin, for derved at blive selvforsynende med træ. Sønnen Pawel viderefører forretning, der går lidt op og ned, men familien holder fast i tømmerbranchen. Pawel dør ret ung, men udramatisk af et hjerteslag (han var en ret tyk mand), og Williams farfar overtager firmaet i en alder af 30 år, og bygger tre år senere det store hus, som skal blive familiens hjemsted. I 1920’erne går det stærkt, og der bliver bygget bådehus, jagthytte mm., men så kommer børskrakket og den store depression. Kun i kraft af sine jordbesiddelser holder familien skindet på næsen, ved at sælge ud af skovområder, samt nogle bygninger inde i Chicago.

Jarek’s fund:
Da Jarek er 23 år, er han allerede han allerede stærkt involveret i sin fars forretning, men han er bitter over, at hans far ikke lytter til ham, og at Michal ikke er i stand til at vende forretningen rundt. Hans far er også en voldelig mand, der ofte tæver Jarek op gennem hans barndom. En dag er han på jagt med et par venner i familiens ”jagthytte” i det nordlige Wisconsin, i et område, hvor familien stadigvæk ejer noget skov. Han bliver væk fra jagtselskabet og farer vild i skoven. Det bliver dårligt vejr, men han opdager en hytte med lys i vinduet, han ikke havde set før inde i skoven, nede ved floden. Inde i hytten bor en gammel heks. Hun tillader ham at få ly for natten, hvis hun må spå hans fremtid. Hun ser, at hans liv kan tage to veje, enten fattigdom og ydmygelse, eller rigdom og magt, men vejen til magten kræver mange ofre. Ofre hun ikke tror han er villige til at give. Det sværger han, at han er, og heksen fortæller ham, hvordan han skal opnå den rigdom han ønsker. For at opnå hans drømme skal han blot skaffe sig adgang til en kælder i Chicago, og lade sit blod flyde over den sten der ligger gemt der. Derpå skal han komme tilbage hende. Jarek gør som hun siger, og finder skjult i kælderen på en næsten forladt beboelsesejendom en udskåret sten. Han skærer sig, og lader sit blod flyde over stenen, og straks hører han stemmer, forespørgsler, spørgsmål, tjenestevillighed og en følelse af magt. Han tager tilbage til heksen, og hun fortæller ham nogle besværgelser han kan bruge til at tvinge ånderne til at gøre som han byder dem, og hvordan de kan give ham indsigt. Jarek tager tilbage til kælderen, og bruger besværgelserne. De giver ham en del af de kræfter han ønsker, men det betyder også at en af dæmonerne ridder med ham, da det er sådan de hjælper ham.

Årene efter ritualet:
Da Jarek ønsker kontrol over firmaet beder han den ånd der bor i ham, Vucub, om at hjælpe ham – dog ikke, at dræbe ham med overlæg. Ikke desto mindre dør Michal kort efter, da han bliver offer for et rovmord inden i Chicago. Morderen, Konrad Schell, bliver pågrebet og hængt et par uger senere.
Pludseligt ser fremtiden lys ud for Jarek. Firmaet går godt, han syntes at være meget dygtig, og han laver mange gode handler. Han gifter sig kort efter en stormfuld forelskelse, og hans kone Kelly bliver snart gravid, men Vucubs indflydelse lader sig ikke fornægte, og hendes sjæl bliver taget i barselssengen, dog uden Jarek beder om det, men hans blotte tilstedeværelse nær hendes barselsseng, betyder at Vucub kan frarøve den allerede svage kvinde livet. Sønnen John overlever. Jarek ved ikke engang, at det er Vucubs værk, men har det selvfølgeligt som en nagende fornemmelse.
Et par år efter gifter han sig igen, og får sønnen William. Familieidyllen er dog langt fra intakt. Jarek har ikke lagt sin fars dårlige vaner fra sig, og der er ret mange tørre tæsk i luften, især til sin ældste søn John, som han overfører sin sorg på over hans første kones død. Jareks værste konkurrent Bill Anderson dør på uforklarlig vis alene i sit soveværelse uden nogle ydre tegn på vold, men med et sprængt hjerte i 1948. Det er Jareks værk, da han ikke kunne få en ordre til slagteriet, og han beder derfor Vucub om hjælp. Vucub sender Bill mange onde drømme, og til sidst giver hans hjerte op, men for at opnå den kraft, er Jarek nødt til at ofre meget blod, og han bedøver derfor en hjemløs, som han ofrer på stenen. Han kører liget ud på slagteriet og graver det ned i en af de store kølebygninger, som han skjuler med hemmelige tegn (nøgle 2). Stedet bliver hans foretrukne sted at begrave sine lig, da han altid har en grund til at være i området, og et enkelt blodstænk eller to er nemme at bortforklare. Langsomt lærer Jarek flere og flere hemmeligheder, og han lærer ritualer og nogle få besværgelser, som kan bruges til at beskytte, forbande e.l. Ting han bruger rundt omkring.

William og Jakob
I mellemtiden har han giftet sig igen, med datteren til den indflydelsesrige bankmand Peter Wright – Marcela Wright. Hun føder to børn William, den ældste og Jakob, den yngste, som bliver nærmest uadskillelige i deres barndom og tidlige ungdom. Marcela er lidt en skrøbelig sjæl, men hun finder mod ved sine to sønner, der ikke lider under Jareks ondskabsfulde væsen i nær samme grad som John – måske fordi Marcela er der, men også fordi Jarek får afløb for sin vrede på John. Der er dog normalt en trykket stemning i huset, og Marcela har ofte hovedpine eller er utilpas. Da John er 15 kommer han på kostskole i Chicago, hvilket også betyder, at de to brødre ikke kender deres halvbror ret godt.
Jarek kan lide Jakob, der er en mere vild og viljestærk dreng end William, der bliver født med en delvis lam venstre arm, og som er mere indadvendt og stille. Ånderne kan også lide ham, og langsomt påvirker de Jarek til, at Jakob skal være hans arvtager. Hver gang han besøger stenen, hvisker de til ham om de nye kræfter og den magt de vil give ham, hvis de får adgang til Jakob. I starten er han modvillig, men da han skal opkøbe et konkurrerende slagteri, går han med til deres forslag, mod held i sine forhandlinger.
En aften tager han den på det tidspunkt 15-årige Jakob med til huset, og fortæller ham om, hvordan han kan blive lige så rig og magtfuld som sin far osv. Da Jakob rører ved stenen bliver han besat, men hans unge sind er langt fra så robust som Jareks var, og han bliver langt mere påvirket. I starten er han fjern og indelukket, men senere kommer besættelsen til udtryk i slagsmål, hang til ensomhed og tortur af dyr ude i skoven. Jakob og William bliver fremmedgjorte, og et par år senere melder Jakob sig frivilligt til hærens luftbårne styrker, og tager til Vietnam. Her bliver han en del af en elite rekognosceringsenhed, den såkaldte Tiger Force, og han bliver kendt for en kold dræber.
Da han kommer hjem i 1972 er han meget forandret. Han kan ikke finde ro, han drikker, og tager heroin, og en aften går han amok på et værtshus i Chicago. Herefter bliver han indlagt på det psykiatriske hospital Bellin Asylum i Wisconsin, hvor han får diagnosen krigstraumer og skizofreni, som lægerne dog mener er svære at skelne i begyndelsen pga. hans stofmisbrug. Tre måneder efter Jakobs indlæggelse brænder hele hospitalet ned til grunden. Officielt indebrænder 27 patienter, heriblandt Jakob Walczak – de fleste af dem netop fordi de sad i den sikrede del af hospitalet, og derfor ikke var nemme at få ud. Branden viser sig at være påsat, men gerningsmanden bliver aldrig fundet. I virkeligheden beder Jakob dæmonen i ham om hjælp. Det får han, og han kan derfor koge en hjælpers blod, da han kommer ind med aftensmad til ham. Jakob kommer fri af sin spændetrøje, tager vagtens tøj, putter ham i spændetrøjen, sætter ild til bygningen flere steder, og flygter derefter fra stedet. Vagten var nøje udvalgt, da han levede alene, og ikke rigtigt havde nogen venner. Jakob siger op over telefonen, og tager et stykke tid hans identitet, indtil han finder en ny osv.
William, Jarek og Marcela tager Jakobs død hårdt, især William og Marcela var stærkt påvirkede af hans indlæggelse og forandringen i hans personlighed, mens Jarek begynder at føle skyld for, hvad han godt ved er medvirken til hans egen søns endeligt.

Marcela’s selvmord
Williams mor bliver mere og mere skrøbelig, og i takt med at ånderne får mere og mere magt over området bliver hun mere og mere deprimeret. Hun sover kun ganske kort tid af gangen og bliver konstant vækket af mareridt, og får derfor meget lidt søvn. Hun bliver efter Jakobs død hjemsøgt af drømme om blod, tortur, brand og ild. Til sidst knækker hun, og hun hænger sig selv fra en loftsbjælke på sit værelse efter hun har skåret sit ene håndled over i 1974.
Hun bliver begravet kort efter, og kun Williams forelskelse i Elizabeth forhindrer ham i at bukke psykisk under.
Jarek tager heller ikke Marcelas død vel. Ånden har fået meget mere magt over ham, og trænger oftere og oftere ind i hans tanker. Han er sikker på, at ånderne er skyld i hans kones død, hvilket også gør ham til skyldig. Han har gennem årene dræbt utallige hjemløse, så hans samvittighed er langt fra ren, men Marcelas død bliver dråben der får bægeret til at flyde over.

Jareks død
Jarek vil ud. Han vil ikke hjælpe dæmonerne længere, men han ved ikke hvordan han skal komme ud af det han er kommet ind i. Derfor opsøger han igen heksen ude i skoven. Han møder til sin rædsel sin førstefødte søn, og heksen afviser ham blankt. Han bliver rasende, og forsøger at bruge dæmonens kræfter imod hende, men hun modstår hans kraft, og hans egen søn slår ham bevidstløs med et par kraftige slag. Jarek bliver bevidstløst båret tilbage til sin hytte, hvor sønnen sætter ham ind i hans bil, og kører den et godt stykke ned ad vejen, og kører den ud over en klippeskrænt, mens han selv kaster sig ud af bilen. Bilen bliver totalt smadret efter faldet på 35 meter, og Jarek bliver først fundet to dage senere, hvor ådselsæderne har været i gang med ham. Hans død bliver erklæret for en ulykke af det lokale politi, om end der er et par uforklarligheder i sagen. Bl.a. er der ingen bremsespor på grusvejen, og føret var normalt. Politiets teori lyder på, at han har fået et ildebefindende i bilen, da der ikke var spor af alkohol i blodet. Jarek bliver begravet, og William overtager den fulde kontrol over firmaet.
Walczak Industries begynder dog hurtigt at skrante, og William er ikke benådet med nær det samme held eller den forretningsindsigt som Jarek var. William er dog en ret lykkelig mand, trods stedets påvirkning. Han får sine to første børn, Steven og Emma, og hans kone Elizabeth er også ved godt mod, om end hun allerede på det tidspunkt viser tegn på, at stedet og dæmonerne påvirker hende mere end William. Han arbejder på højtryk, men alligevel går forretningen skidt op gennem årene, og langsomt, men støt er han tvunget til at begynde at sælge dele af virksomheden fra, simpelthen fordi han kører med et dundrende underskud.

Stevens forsvinding
Da hans ældste barn Steven er otte år forsvinder han sporløst. Steven har været et nysgerrigt, men også stille og indelukket barn, og han vandrer tit for sig selv. Dæmonerne udser sig ham som offer, bl.a. fordi de er hævngerrige, men også fordi de hurtigt bliver sure over ikke at have den samme påvirkning på deres omgivelser som de havde før. Desuden får de ikke de blodofre som de var blevet vant til.
Steven er et drømmende barn, med en livlig fantasi, og netop hans barnlige uskyld betyder, at han er et relativt nemt offer. Han leger alene rundt i skoven omkring huset, selvom hans mor ikke er meget for det. Han føler sig draget til det sted hvor stenen er begravet, og både pga. af dæmonerne, men også pga hans sindstilstand er han nemt i stand til at gennembryde det slør der ligger over den gamle gård.
Han går ind i huset og bliver ledt ned i kælderen. De fortabte ånder bundet til stedet forsøger at skræmme ham væk fra kælderen, men det lykkes dem ikke at bryde den kraft som dæmonerne drager ham med. Han bliver ledt ned til stenen, og behøver ikke mange skub for at røre ved alteret. Da Steven gør det bliver hans sind overvældet, da flere dæmoner trænger ind i hans sind samtidigt. Stevens barnesind bliver delvist undertrykt, og han bliver en fuldkommen slave for ånderne, problemet er at de strides om magten over hans krop, og hans normale vækst bliver totalt hæmmet, i stedet udvikler hans sig til et mareridtsagtigt væsen. I de efterfølgende år lurer han på folk i deres drømme, og får flere til at gå i søvne ud i skoven, tæt på huset, hvor barrieren er svag. Her kidnapper han dem, og tager dem med til alteret, hvor han ofrer dem, drikker deres blod og spiser deres rådnende kød. Dem han udser sig, er typisk enlige drukkenbolte eller tilsvarende, hvor der er en mulighed for, at de af egen vilje er rejst, eller hvor der i hvert fald ikke bliver rejst de store postyr. Ikke desto mindre, har den lille by lidt af et ry for at være et sted som folk forsvinder fra. Det er kun de mest boligdesperate der flytter dertil, og byen har af samme årsag en del tomme huse. Men de faste beboere lukker øjnene, låser døren, og beder til gud om, at de klarer skærene.

Elizabeths sindssyge
Dæmonerne finder en særlig nydelse ved at hjemsøge Elizabeth i hendes drømme i hendes fortabte søns skikkelse. Han dør et utal af gange på tusinde afskyelige, brutale måder. Hendes i forvejen ret skrøbelige sind bryder til sidst sammen, og hun bliver akut indlagt på et lukket psykiatrisk hospital til Williams store sorg. Hun kan ikke snakke om andet en Steven forsvinding og alle de forfærdelige ting der er hændt ham. Hun mister grebet om virkeligheden, og må fastspændes for ikke at gøre skade på sig selv. Selvom hun bliver flyttet fra dæmonernes påvirkning er skaden sket, og hun er ikke i stand til at skelne mellem hvad der virkeligt er sket, og de syner hun har haft i sine drømme. I kraft af hendes isolation, er hun en af de få levende personer, der kan fortælle om familien og huset, men hun er meget svær at få noget sammenhængende ud af. Dog er der, blandt hendes gale rablerier, skygger af den sandhed som spillerne er ude efter.

Emma løber væk
Efter Elizabeths indlæggelse er Emma alene med sin far i det meget store hus. Han hyrer en hushjælp ved navn Anna, der bor i Elmwood, som styrer huset mens han ordner forretningerne. De mange ulykker har dog bevirket, at William bliver langsomt overbevist om, at noget bare må være helt galt, og at hele hans familie er forbandet. Firmaet fortsætter med at skrante, og William bliver mere og mere optaget af sin teori, men han er ikke nogen specielt kvik mand, og er alt for påvirket af sin situation til at se de sammenhænge der er, og han er alt for traditionelt tænkende til at finde ud af meget konkret. Han samler ved siden af sit arbejde en masse informationer om slægten i håb om at spore ”forbandelsens oprindelse”. Det lykkes ham ikke, men han finder fire af hans fars nøgler, som han ikke kan finde ud af, hvad hører til.
Emma vokser op i et trist hjem, hvor faderen altid er opslugt af arbejde eller af sit projekt, så han ser ikke sin datter så meget, selvom han elsker hende højt. Det er også som om, at de mange tragiske begivenheder betyder, at han ikke tør at elske i frygt for, at hun også skal blive taget fra ham, hvilket bliver en selvopfyldende profeti.
Emma hader Cedar Grove, hun hader huset og hun hader sit liv. Da hun skal i highschool som 14-årig kommer hun på en dyr kostskole inde i Chicago. Det hader hun også, men det er uendeligt meget bedre end at bo i Cedar Grove. Emma bliver lidt af en storbypige, og hun fortsætter i college inde i Chicago. William ser hende ret ofte inde i Chicago, men hun kommer kun meget nødigt tilbage til Cedar Grove; faktisk kun i forbindelse med jul og thanksgiving. Da hun kommer på college løber hun for alvor ind i problemer. Hun lever det vilde byliv, hun tager diverse stoffer og fester generelt igennem. Til de vilde fester møder hun en fyr ved navn Aristo Cirino Hernandez. Han handler lidt med stoffer, er lidt gangster, og lidt farlig. De bliver kærester, og hun bliver mere og mere trukket ind i hans miljø, bl.a. fordi hans attitude giver hende en tryghed hun ikke har følt før, og til sidst stikker hun af fra kostskolen for at være sammen med ham. Hun efterlader et brev, og da der ikke er nogen tegn på tvang, har politiet ikke mulighed for at lede efter hende. William er knust, og sætter i stedet en privatdetektiv på sagen. Han er dyr og dygtig, men ikke rigtig i stand til at dykke ned i det miljø, som Emma nu befinder sig i. Detektiven formår at opspore hendes ”kæreste”, men han er absolut ikke meddelsom, og sporet ender blindt for ham der. Hvad detektiven ikke finder ud af er, at kæresten har solgt Emma til en pusher, som betaling for en stor gæld. Pusheren, en bulgarsk gangsterboss, har placeret hende i et fængselsagtigt bordel i byens værste bydel, hvor hun bliver udnyttet groft og holdt docil ved hjælp af forskellige former for narkotika. Det bliver ikke nogen let opgave at få hende ud derfra – specielt fordi gangsterbossen har forbindelser hos politiet – og ved hjælp af bestikkelser, har de held til at flytte pigerne inden politiet banker på døren.
William har inden da solgt alle sine aktiver fra og oprettet en fond, da han ikke mener, at han med forbandelsen er i stand til at tjene penge – og han skal bruge penge til at opklare mysteriet. De tre fonde har hvert sit formål: at finde Emma, og holde hende økonomisk oven vande i fremtiden, hvis det sker, at give hans kone den bedst mulige behandling så længe hun lever, og give hende midler til en ny start, hvis hun bliver rask, og sidst, men ikke mindst, at hæve forbandelsen.

Williams død
Da William er overbevist om, at han også snart vil gå til, opretter han et testamente, og sætter de fem spilpersoner som arvinger. De er alle udvalgt fordi de i de fleste tilfælde er i familie med William, om end meget langt ud, samtidigt med, at de har færdigheder, der gør dem egnede til at opklare mysteriet.
Hans efterforskning begynder dog at komme lidt tættere på sandheden, og det får ånderne til at begynde at hjemsøge ham i hans drømme i Stevens skikkelse, samtidigt med, at de hvisker om Emmas mulige skæbne. Til sidst er Williams viljestyrke brudt ned, og ”Steven” får ham til at gå i søvne ned til bådhuset, hvor han i søvne tager en båd, sejler ud på søen, og hopper i vandet. Han vågner godt nok, men er ikke i stand til at komme ind til land især pga. sit handicap, så han drukner.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License