Duelsystemet

Sat i spil i spilgangen Duel

Kan man opdele i to dele: Ottos del af duellen og de andres del af duellen (Thomas', Wilburs og Conrats).

Otto von Grieg skulle dueller og de andre spillerne var med til at vælge hvordan det skulle gå. De skulle hver spille tre scener, som de kun havde et navn på, i valgfri rækkefølge. Inden de spillende en scene skulle de vælge om deres spilperson skulle vinde eller tabe scenen.
For hver ubehagelig scene (altså tabt scene) fik Otto et duelpoint.
For hver behagelig scene (altså vundet scene) fik Otto ingen duelpoint.

Otto fik 4 pointe

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License