Eksperimenter & Metoder

Udover at bruge selve WFPR II-systemet med terninger, figur og alt muligt, så leger vi også med at bygge små fortællesystemer og hugger fra andre systemer.

Alle regler er først kommunikeret til spillerne i emails, som jeg bare har ctrl+c/+v fra, det kan selvfølgelig læses i formuleringerne.

Oversigt over eksperimenter og metoder: - Skrevet i den rækkefølge vi har sat dem i spil.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License