I Og Omkring Hr Gelts Hus

Hr. Gelts fulde navn er Sorgrim Gelt og han har et hus i Geltsquarterbydelen af Carroburg.

Af andre i husstanden er der hovedpersonerne:

Og bipersonerne:

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License