Links
Black Industries

WFRPs officelle side.

Malleus Maleficarum:

Har en fed NPC-generator og navne-generator. Er en god side med mange gode sager.

Winds of Chaos:

Har rigtig gode kort. Navnene på byer, skove og folder passer nemlig næsten med oplysningerne i Sigmar's Heirs. De er ikke perfekte, men tæt på.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License