Martinus Agerus' Brev

Fra spilgangen "På herreveigen"
Carroburg, Konistag d. 31. Nachgeheim 2527

Hr. Otto von Grieg

Vores en fælle bekendte Hr. Griegsmann har fortalt om deres anstrengelser ved at bygge en hær. Dersom jeg har nogle erfaringer med den öekonomiske planlægning af militær kampagner har jeg lavet nogle enkle udregninger for dem och vedlagt dem dette brev. Disse har jeg lavet til deres velbehag, men dog også med et simple håb om De måske ville antage mig. De kan læse, i mine udregninger, att vedligeholdelsen af en hær er en bekostelig affære. Jeg har dog nogle forslag til besparelser, som jeg med glæde vil dele med Dem, hvis De finder det begavet att tage mig i Deres lod.
Min pris er halvtreds gc., men så finder De heller ikke bedre Militær Öekonomisk vejledning.

Skudsmål:

Hr. Jheck Walltree, Prag, Kislev,
Oberst Frankie Holmstmester, Altdorf, Reikland,
Mester Maty Bassman, Middenheim, Middenland
Och Fru. Kokelia Numpf-Hiek, Carroburg, Middenland.

Med håb om snarligt audiens
Martinus Agerus, Militær öekonom

Beregninger er lavet for et år.

Basis udgifter:

Halvtreds Lejesoldater á 225 gc. per stk. lig med 11.250 gc.
Mad (per ration lig med 5 s) gange halvtreds mænd gange firehunnerne dage lig med 100.000 s. lig med 5.000 gc.
Halvtreds kofter med Deres mærke og farve á 1 gc. och 3 ss. lig med 57 gc. och 10 ss.
Basis udgifter i alt lig med 16.307 gc. och 10 ss.

Følge udgifter:

Sigmar præster (en præst och to præstelærlinge) en donation á 670 gc.
Morr præster (en præst och to præstelærlinge) en donation á 470 gc.
Et lægehold (en læge, to bærer och en sygepige) ca. 600 gc.
Følge udgifter i alt lig med 1.740 gc.

Side 1 af 2

Transport udgifter:

Syv oxer á 30 gc. lig med 210 gc.
Syv vogne á 50 gc. lig med 350 gc.
Rejsebrev til Middenland koster 2 gc. per mand lig med 130 gc.
Rejsebrev til Talabecland koster 14 gc. per vogn lig med 98 gc.
Jægttegn til Talabecland koster 12 ss. per mand lig med 780 ss. lig med 39 gc.
Rejsebrev til Ostmark koster forskelligt altefter hvor mange delprovinser De skal igennem.
Transport udgifter i alt lig med 827 gc.

Udgifter i alt lig med gc. 18.874 och 10 ss.

Men jeg hjælpe dem med at spare mange gc.
Ærbødigst Martinus Agerus, Militær öekonom

Side 2 af 2

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License