Otto von Griegs Hær

Hr. Bartusch Wagner lover at stille med 50 vetaraner, hvis Otto von Grieg gør det samme. Så kan de drage ud efter Ottos bror Vigo, som er fanget bag fjerndenslinjer oppe nord på.

Se: Folk og Fæ
og
Læs: Martinus Agerus' Brev

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License