Overgang Mellem Plot Points Og Fate Points

Sat i spil i spilgangen: Hvad der sker i Talabecland, bliver i Talabecland.

Når man har x plot points så kan man bytte dem til fate points.

Der går 10 plot points på at købe det første fate point.
25 på at købe nummer 2.
50 på at købe nummer 3.
Derefter er det slut.

Man skal spille en religiøs scene før man får lov til at få et fate point. Det kan være et syn eller en drøm, hvor man har en samtale med en gud. Det kan også blot være mere i det små. En følelse. Måske bare en beskrivelse af noget smukt eller grumt.
Det skal bare kunne tolkes som religiøs af spilpersonen.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License