Thomas Reinfelt

Spillet af: red_makkak
Karriere: Apprentice Wizard
Tidligere karriere: Student

Fakta

Thomas er født I Altdorf i år XXXX. Fader, Erhardt Reinfelt, er en højt respekteret ingeniør i Altdorf, der har de største forventninger til sønnens skolegang. Thomas Reinfelt er et oprindeligt medlem af gruppen. En ung mand på 19 med moralen fortsat intakt. Studerede i Altdorf før ”dannelsesrejsen”. Blev foræret en bog af Otto von Griegs grandfætter, der skulle vise sig at være skelsættende for Thomas unge liv. Bogen ”Det Inderste Segl” førte ham langsomt og ubemærket ind i magiens verden.
Thomas er stadig et ungt og uspoleret menneske, der forsøger at bevare hans moral intakt, mens hans tro på sine medmennesker er i overordentlig forfald og dermed den sidste rest af barnlig naivitet.

Selvbiografi

Motivation for rejsen: Udsigten til en lang druktur, uden en formanende fader på ryggen. Da rejsens mål på sin egen facon var nået, valgte Thomas at tjene hos Otto von Grieg i hans rejse for at finde sin broder. Ud ad til var det for at virke som en loyal og solid ung mand i Ottos øjne, men modet stammer fra kærligheden til Otto von Griegs grandkusine, hvis hjerte han håber på at vinde ved at vise mandshjerte (en kærlighedshistorie). Endvidere for at vinde familiens tillid og på sigt forhåbentlig accept. Men da kærligheden er på afstand synes modet måske at svigte lidt.

Strøtanker: Før var det hele bare drukture, sjov og ballade med de andre fra universitetet og de tilfældige barsutter, hvis lod det tilfaldt at blive centrum for spot og spe. Turen ændrede mit liv. Jeg kan mærke mit hjerte har hærdnet af den vold og uretfærdighed verden udenfor har afsløret. Her er det et spørgsmål om liv og død ikke ædru eller sober, men ædru eller sober kan meget vel blive forskellen på liv eller død. Siden har vinen ikke smagt mig så vel.
Grundet min skole er jeg blevet udstyret med brugbare redskaber ud i videnskab og filosofi, der sætter mig i stand til at forstå tingene i et større sammenhæng. Dog har verden atter åbnet sin ubarmhjertige favn og afsløret uforklarlige og absurde hændelser, både på vores rejse ud ad og min personlige rejse ind ad. Dette har rystet mig. Men kan denne gådefulde men også skræmmende rejse ind ad forklares, gennem yderligere udforskning, finder jeg måske også svar på min rejse ud ad. Men kan jeg finde vej eller vil jeg fare vild?
Siden vi forlod flodprammen i the Moot og de faste rammer der var udstukket ved rejsens start, har jeg følt at, trods jeg er den yngste af alder, har jeg skulle agere den ældste og tage ansvar for de andre. Et ansvar jeg føler vejer tungt, måske for tungt på mine skuldre. Men jeg tør ikke give slip på tøjlerne.
Wilbur synes ikke at tilpasse sig miljøets skiften. Drukturene er fortsat ufortrødent, hvis ikke det er faldet til det værre. Hans lyst til vold og kamp synes at stige i takt med hans evne til at tage liv. Men mere end en gang har det næsten kostet os alle livet…den mand er blevet farlig for sig selv. Otto von Grieg synes at være det der kommer tættest på fornuft, lige indtil hans stolthed og stædighed for facaden til at krakelere og i en kovending kan han sætte hele selskabet i fare…En juvel for en kahyt, ak! Blottet for frygt synes han at ville risikere alt for genoprettelse, inklusiv hans stakkels følges liv. Endelig er der Conrat. Gruppens seneste medlem. Virker intelligent og veltalende, men hvor ligger hans loyalitet? Denne usikkerhed, gør en potentiel styrke, til en konstant kilde til overvågenhed. Ak og ve, kan jeg tøjle disse vilde heste og få dem til at ride samme vej…guderne ved jeg har mine egne fejl.

Sagt om Thomas

Stats

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License